Varmepumpe service

Lovkrav til din varmepumpe

For at opretholde garantien på sin luft- til luft varmepumpe skal man overholde følgende lovkrav

  1. 1. Varmepumpen skal være monteret og idriftsat af en KMO godkendt kølemontør samt firma
  2. 2. Varmepumpen skal være forsynet med strøm fra en 230V stikkontakt med jord
  3. 3. Hvis varmepumpen indeholder mere end 1 kg. kølemiddel, skal der afholdes årligt serviceeftersyn, i de første 4 år

Hvis følgende lovkrav er opfyldt, er du dækket af 5 års garanti når du køber en varmepumpe igennem NovaSolar.

De fleste luft til luft varmepumper, i Danmark, indeholder mere end 1 kg. kølemiddel. Arbejdstilsynet er den myndighed i Danmark der stiller krav til lovpligtig kontrol af køleanlæg og varmepumper. Lovgivningen på området siger, at anlæg med mere end 1 kg. kølemiddel skal have udført et årligt serviceeftersyn. Dette gælder dog ikke for varmepumpe med under 1 kg. kølemiddel. Kan du derfor “nøjes” med en mindre model, kan det hurtigt blive fordelagtigt, da varmepumpen kun skal have service hvert andet år (for at opretholde garantien).

Bliver min varmepumpe ulovlig i fremtiden?

Vi modtager af of til henvendelser fra kunder, der er spøger ind til hvorvidt deres varmepumper bliver gjort ulovlige i fremtiden. Dette skyldes at det kølemiddel (R32), der bruges i moderne varmepumper er forurenende, hvis det slipper ud af varmepumpens lukkede kredsløb. På længere sigt står de HFC-baserede kølemidler også til at skulle udfases. Det er der flere medier og kunder, der har tolket som at varmepumper bliver ulovlige, hvis de har nogle af disse kølemidler. Den nye ordning vil sandsynligvis kun omfatte nye installationer, og kan derfor ikke påvirke varmepumper, der allerede er sat op. Du vil også fortsat kunne få påfyldt kølemiddel på din varmepumpe

Hvorfor er det nødvendigt med service på varmepumpe?

Som tidligere nævnt er det et lovkrav, at få foretaget varmepumpe service på de fleste varmepumper, der er installeret i Danmark. Her er der både tale om luft til vand- og luft til luft varmepumper. Lovkravet er opstået, da varmepumper indeholder kølemiddel, der kan være meget forudrenende, hvis det slipper ud i naturen. Ved serviceeftersynet tjekkes der af den grund blandt andet for lækager. Service af varmepumpe, er dog generelt en god ide, hvis du vil have det maksimale ud af dine varmepumpe. Det gælder både levetid og effektivitet. Mangler en varmepumpe eksempelvis kølemiddel, vil man ofte miste en vis effekt på ydelsen. Varmepumpe service kan derfor være en “lille” investering i at få mest muligt ud af varmepumpen, så den kan holde mange år frem.

 

 

Brug for en Altmuligmand